هیئت مدیره

  0
 1313

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رییس هیات مدیره

حسین رضایی  سرمایه و دانش

حسین رضایی

عضو هیات مدیره

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: