همکاران

  0
 601

هیئت مدیره

امیرعلی مستخدمین حسینی سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل

حسین عابدنظری سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رییس هیات مدیره

حسین رضایی سرمایه و دانش

حسین رضایی

عضو هیات مدیره

خانواده‌ی سرمایه و دانش

محمد نوربخش سرمایه و دانش

محمد نوربخش

مدیر مشاوره سرمایه گذاری

محمدحسین مستخدمین حسینی سرمایه و دانش

محمدحسین مستخدمین حسینی

قائم مقام مدیر عامل

لیلا ملکی سرمایه و دانش

لیلا ملکی

مدیر مالی

زهره دانایی سرمایه و دانش

زهره دانایی

مسئول نظارت و کنترل داخلی

امین صابونچی سرمایه و دانش

امین صابونچی

مدیر سبدگردانی

نجمه السادات میروکیلی سرمایه و دانش

نجمه السادات میروکیلی

مدیر معاملات برخط

مهدی مهدوی سرمایه و دانش

مهدی مهدوی

مدیر بورس کالا و انرژی

مهرداد محمودی توانا سرمایه و دانش

مهرداد محمودی توانا

رئیس حسابداری

تهران/دفتر مرکزی تهران/دفتر مرکزی

ابراهیم دهقان زاده سرمایه و دانش

ابراهیم دهقان زاده

کارشناس حسابداری

تهران/دفتر مرکزی

سید روح الله حسینی رحیمی سرمایه و دانش

سید روح الله حسینی رحیمی

رئیس دفتر مدیریت

تهران/دفتر مرکزی

ایمان طهماسبی سرمایه و دانش

ایمان طهماسبی

کارشناس توسعه بازار

تهران/دفتر مرکزی

رضا نادی خرمائی سرمایه و دانش

رضا نادی خرمائی

کارشناس پذیرش

تهران/دفتر مرکزی

هما حسین مردی سرمایه و دانش

هما حسین مردی

کارشناس پذیرش

تهران/دفتر مرکزی

مجید صمدی سرمایه و دانش

مجید صمدی

کارشناس تحلیل تکنیکال

تهران/دفتر مرکزی

مریم ذوالفقاری سرمایه و دانش

مریم ذوالفقاری

معامله گر

تهران/دفتر مرکزی

زهرا روستایی سرمایه و دانش

زهرا روستایی

معامله گر

تهران/دفتر مرکزی

حسین نوربخش سرمایه و دانش

حسین نوربخش

کارشناس تحلیل بنیادی

تهران/دفتر مرکزی

ایراندخت ابدالی تکلو سرمایه و دانش

ایراندخت ابدالی تکلو

کارشناس امور منابع انسانی و توسعه

تهران/دفتر مرکزی

ایمان ابدالی تکلو سرمایه و دانش

ایمان ابدالی تکلو

کارشناس توسعه بازار

تهران/دفتر مرکزی

مرضیه هنری شریف سرمایه و دانش

مرضیه هنری شریف

کارشناس امور حسابداری

تهران/دفتر مرکزی

فاطمه قربانی روشن سرمایه و دانش

فاطمه قربانی روشن

کارشناس امور حسابداری

تهران/دفتر مرکزی

شایان بابا ویسی سرمایه و دانش

شایان بابا ویسی

کارشناس امور حسابداری

تهران/دفتر مرکزی

ناهید عالی نژاد سرمایه و دانش

ناهید عالی نژاد

کارمند اداری

تهران/دفتر مرکزی

محمد حسن قدیانی سرمایه و دانش

محمد حسن قدیانی

کارشناس اداری

تهران/دفتر مرکزی

هادی ورزشکار  سرمایه و دانش

هادی ورزشکار

معامله گر بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

محمود خسروی سرمایه و دانش

محمود خسروی

معامله گر معاملات مشتقه بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

محمدعلی شاه پری سرمایه و دانش

محمدعلی شاه پری

کارشناس معاملات بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سمیرا بهرامی سرمایه و دانش

سمیرا بهرامی

کارشناس معاملات بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سحر اصغری صحت سرمایه و دانش

سحر اصغری صحت

کارشناس معاملات بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سیدمهدی حسینی حشکوائی سرمایه و دانش

سیدمهدی حسینی حشکوائی

معامله گر بورس انرژی

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سید محمد حسینی حشکوائی سرمایه و دانش

سید محمد حسینی حشکوائی

معامله گر بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

فائزه اردلان سرمایه و دانش

فائزه اردلان

کارشناس پذیرش

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

آرش آقائی سرمایه و دانش

آرش آقائی

کارشناس پذیرش

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

لیدا قاسمی سرمایه و دانش

لیدا قاسمی

کارشناس پذیرش

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

شایان گرجی سرمایه و دانش

شایان گرجی

معامله گر معاملات مشتقه بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سجاد مهدوی سرمایه و دانش

سجاد مهدوی

کارشناس اداری

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سولماز شیرازی زوارق سرمایه و دانش

سولماز شیرازی زوارق

مدیر شعبه

تبریز

فاطمه جاهدی کرگان سرمایه و دانش

فاطمه جاهدی کرگان

مدیر تالار اختصاصی

تبریز

شیرین نظافت خواجه سرمایه و دانش

شیرین نظافت خواجه

کارشناس پذیرش

تبریز

سعید ایرانی  سرمایه و دانش

سعید ایرانی

کارشناس پذیرش

تبریز

محمد گشاده فکر سرمایه و دانش

محمد گشاده فکر

مدیر شعبه

ارومیه

ناهید فرقدان کشتیبان سرمایه و دانش

ناهید فرقدان کشتیبان

معامله گر

ارومیه

امیر علیپور سرمایه و دانش

امیر علیپور

معامله گر

ارومیه

حیدر طالبی سرمایه و دانش

حیدر طالبی

کارشناس پذیرش

ارومیه

مهدی نیک پور اقدم سرمایه و دانش

مهدی نیک پور اقدم

کارشناس پذیرش

ارومیه

حمیدرضا کبیریان ورنوسفادرانی سرمایه و دانش

حمیدرضا کبیریان ورنوسفادرانی

مدیر شعبه

اصفهان

سید جعفر سمبلستان سرمایه و دانش

سید جعفر سمبلستان

معامله گر

اصفهان

سیدعلیرضا طباطبائی سرمایه و دانش

سیدعلیرضا طباطبائی

کارشناس

اصفهان

حدیث زینلی سرمایه و دانش

حدیث زینلی

مدیر شعبه

کرمان

زهرا احمدی  سرمایه و دانش

زهرا احمدی

مدیر شعبه

زنجان

سمیرا قربانیان راد سرمایه و دانش

سمیرا قربانیان راد

کارشناس پذیرش

زنجان

نرگس رحمانیانی سرمایه و دانش

نرگس رحمانیانی

مدیر شعبه

کرمانشاه

میثم امیری سرمایه و دانش

میثم امیری

کارشناس پذیرش

کرمانشاه

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: